Kristina har i januar måned 2020 gennemgået et DVI (Disaster victim identification) ”brush-up” kursus i retsodontologi på Skejby Sygehus i Århus. Det første kursusprogram hun deltog i var i 2017, lige ledes på Skejby Sygehus. 

Kurset omhandler en meget grundig teoretisk del og hands on del i morguen i at kunne identificere døde i forbindelse med ulykker, naturkatastrofer og terror. Kurset er ledet af en af Danmarks aller bedste retsodontologer/rets-tandlæger, Dorthe Bindslev. 

Kristina er medlem af retsodontologisk selskab. 

I min hverdag på klinikken er jeg meget opmærksom på at vi laver korrekte journaler og får taget regelmæssige røntgen af alle vores patienter. Det er meget essentielt at vi er opdaterede på hvordan tandstatus er så vi hurtigt kan hjælpe til med at opklare og identificere hvis uheldet skulle være ud. I Danmark er det ofte en retstandlæge der er det afgørende led i en efterforskning. 

Mads og Kristina følger begge ekstrauddannelse i behandling af bid problemer. Vi synes det er meget vigtigt at have ekstra viden til at kunne danne os et fuldt overblik over både kæbeled, muskler og tandstillingen når vi laver både de helt almindelige behandlinger, og i særdeleshed også komplekse situationer. Vi behandler i mange tilfælde efter principperne fra Dawsons fyldestgørende beskrivelse af tandstillinger og de involverende væv.